Meet the 2015 team

image

Staff and Mentors: 

Francois

 

Francois Grey

 

 

Edwin

 

Edwin Hwu

 

 

Ellie

 

Ellie Doney

 

 

Olivia Clemence

Tom

Tom Catling

 

 

 

 

Joe Bailey

Alice

 

Alice Pyne

 

 

 

Emma Shi

Jiawei

Jiawei  Li
Students: 

Boyi Lui

Ciyuan Yang

Hao Wu

Delin Jia

Dong Huang

Emrui Zhang

Yuxi Wang

Alan Lui

Amy Liao

Jenn Thomas

Angus Whitehead

Jose Michel

Komal Karrir

Marios Hadjimichael

Oscar Kennedy

Thore Mainart Bueckin

Daniel

Daniel Martinez

 

 

 

Talfan

Talfan Evans

 

 

 

Tongjun

Tongjun Liu

 

 

 

Isabel

Isabel Bannett

 

 

 

 

Madhurima Das

Yanting Chen

Cindy Zhuang

Yingshuang Du

Alex

Alex Yon

Developing low-cost open-source science tools for schools.